Prověřené systémy pro úsporu energií.
Nároky na pozemní stavby rostou v požadavcích na úsporu energií, technické požadavky i pohodu obývání. Ze strany investorů i projektantů s sebou tyto požadavky nesou vysoké nároky na stavebně-fyzikální vlastnosti použitých staveb a materiálů. Většinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje. Je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli vlastnosti skladeb a materiálů ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladeb tepelných izolantů, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů.
Cílem není investora v rámci výstavby či dodatečného zateplení „stáhnout z kůže“ dodávkou co nejdražších  technologií, ale vysvětlit mu správnost vzájemného spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologií. Nabídnutý produkt musí mít optimální kvalitu i cenu. Z tepelných izolantů jsou to především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu. Každý z těchto produktů má unikátní vlastnosti a umožní bez rizika, foukanou technologií na místě stavby, realizovat zateplení prakticky kterékoli konstrukce.