Celulózová izolace Climatizer Plus® se vyrábí na základě původní kanadské licence již od roku 1991. Díky jedinečné technologii výroby má Climatizer Plus® vynikající parametry v oblasti tepelné a zvukové izolace.K přednostem patří také dlouhá životnost izolačního materiálu a záruka odborného provedení vlastní aplikace. Aplikace foukané izolace Climatizer Plus® je velmi jednoduchá a rychlá. Provádí se tzv. zafoukáváním do dutin mezistěnami, do střech a jako foukaná izolace stropu. Foukaná tepelná izolace znamená zateplení, kde cena není jedinou výhodou. Jemná celulózová vlákna proniknou při aplikaci velmi snadno i do těch nejmenších koutů a štěrbin, kam se žádný jiný izolační materiál nedostane. Vlákna jsou stejnoměrně nafoukána na všechna místa bez mezer a spár. Díky kompaktnosti izolační vrstvy nemusí mít uživatel obavu z výskytu tepelných mostů, což není u izolantů v deskové podobě prakticky dosažitelné. Funkce izolace tohoto materiálu je založena na oddělení vzduchu bez pohybu v mikroprostorách mezi vlákny a dokonalém přilnutí vláknité hmoty k ostatním částem konstrukce. V kombinaci s membránami regulujícími difuzi vodních par konstrukcemi lze efektivně zpříjemnit pobyt v interiéru, aniž by byl vyvolán pocit nepohody vlivem absolutního uzavření konstrukce za pomoci zcela těsných parozábran.Můžeme říci, že Climatizer Plus® ve své podstatě přirozeně „dýchá“. Pokud dochází k přehřívání konstrukcí zejména v letním období, je tento izolant schopný akumulovat do sebe až dvojnásobné množství tepla ve srovnání s uměle vyráběnými izolanty.

V případě horkého dne se valná část zbytkového tepla akumuluje postupně v izolaci, aniž by pronikla do interiéru. V noci se pak postupně izolace opět ochladí a je připravena na další horký den. V zimě naopak vyrovnává tepelnou pohodu v průběhu celého dne. To je citelně znát například u dřevostaveb nebo v obytném podkroví. Climatizer Plus® je využíván pro zateplení vodorovných ploch jako jsou stropy nebo půdní prostory, kde lze materiál většinou ihned aplikovat s minimálními nároky na stavební přípravu. Rychlá je také izolace pultových nebo šikmých střech. Velmi zajímavá je aplikace izolačního materiálu Climatizer Plus® do odvětrávaných dvouplášťových střech panelových domů. Doplnění izolačního materiálu metodou zafoukání je nejsnazší cestou, jak tyto střechy zrekonstruovat.


Velmi dobré tepelně izolační parametry Iztolace ( D= 0,038 W/m.K)campri
Významné zlepšení akustiky stavby
Vysoká hodnota měrné tepelné kapacity materiálu (Cd = 2020 J/kg.K)
Zlepšení akumulačních vlastností a snížení teploty prostor v létě
Nízký difuzní odpor, umožňující konstrukce s difuzně otevřenou skladbou
Dokonalé vyplnění všech detailů stavby a instalace bez prořezů
Bez rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu
Dobré protipožární parametry a odolnost vůči houbám a plísním
Libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 4 do 60 cm
Ekologicky šetrný výrobek (známka propůjčena již v roce 1994)
Izolační materiál Climatizer Plus je jako jediný již od roku 1994 držitelem známky Ekologicky šetrný výrobek