Skladby
Obvodový plášťKON1
1 – Fermacell – sádrovláknitá deska 12,5mm
2 – instalační předstěna 80mm vyplněná tepelnou izolací
Climatizer Plus 50mm
3 – OSB 4PD 12mm
4 – dřevěný rám vyplněný tepelnou izolací Climatizer Plus 140mm
5 – zateplení dřevovláknitými deskami 52mm
6 – omítkový systém 4mm
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,192 W/m2K

Podlaha
1 – podlahová krytinaKON2
2 – podlahová deska Fermacell 25mm
3 – EPS 150Z 70mm
4 – hydroizolace proti zemní vlhkosti
6 – násyp z kameniva
7 – rostlá zemina
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,399 W/m2K

Stropy
Strop v podstřešní konstrukciKON3
1 – sádrokarton 12,5mm
2 – křížový rošt CD profil 27/60/27mm
3 – tepelná izolace Climatizer Plus 300mm
4 – stropní konstrukce (spodní pásnice sbíjeného vazníku)
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,158 W/m2K

Strop v mezipatře
1 – sádrokarton 12,5mmKON4
2 – CD profil 27/60mm
3 – stropní konstrukce dle statiky vyplněná tepelnou izolací
4 – OSB 4PD 22mm
5 – separační vrstva Miralon 3mm
6 – akustická dřevovláknitá deska 50mm
7 – podlahová deska Fermacell 25mm
8 – podlahová krytina
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,248 W/m2K

Střešní plášť
1 – sádrokarton 12,5mmKON5
2 – křížový rošt CD profil 27/60/27mm
3 – tepelná izolace Climatizer Plus 300mm
4 – střešní konstrukce vyplněná tepelnou izolací
5 – podstřešní difuzní fólie Tyvek
6 – odvětrávaná vzduchová mezera
7 – střešní latě
8 – střešní krytina
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,158 W/m2K