Měření termokamerou
Slouží jako podpůrný materiál před zahájením stavebních úprav, protože přináší přesné informace o termoizolačních vlastnostech zkoumané části objektu. Termokamera a její výstupní data se využívají také jako kontrolní nástroj již provedených rekonstrukcí, dílčích úprav, ale i ke kompletním kontrolám kvality provedení u novostaveb. Provádíme měření termokamerou k posouzení termoizolačních vlastností stavby a k detekci konstrukčních vad (únik tepla ze stěn, střechy, oken, dveří, vrat apod.), k vyhodnocení rizik kondenzace vodních par (růst plísní). Termokamera dokáže detekovat i porušení rozvodů tepla a vody, včetně podlahového vytápění. Termovizní měření vykresluje stavbu v barvách, které obecně korespondují s určitou hodnotou teploty. K měření používáme špičkovou termokameru Flir E8, která disponuje infračerveným rozlišením 320 x 240 pixelů, citlivostí < 60 mK a prostorovým rozlišením 2,6 mrad.termo