Izolace na bázi minerálních vláken Climastone® má vynikající tepelné a akustické izolační vlastnosti. Při zateplení objektu touto izolací tak automaticky získáváte i přidanou hodnotu v podobě výborné zvukové izolace. Izolace se aplikuje výhradně suchou cestou volně na půdy, do dutin trámových stropů, mezikrokve a do obvodových stěn. Samotná aplikace probíhá velmi rychle a efektivně. Technologie foukání je velmi precizní v detailech a minimalizuje prořez, který vzniká při pokládce deskových materiálů. Climastone® je určen pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších I vnitřních konstrukcí – zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky a podhledy. Výrobek je vhodný pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy, prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob, nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd. Aplikace se provádí za sucha s pomocí strojního zařízení a je možná tzv. volným foukáním (například nepochozí půdy) nebo mnohem častěji tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Systém umožňuje
izolovat bez spár a nalézt řešení i u komplikovaných a těžko dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot.


Velmi dobré tepelně izolační parametry izolace
Nejvyšší třída reakce na oheň A1
Významné zlepšení akustiky stavby
Nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
Dokonale vyplnění všech detailů stavby
Ekologická a hygienická nezávadnost
Vysoká protipožární odolnost
Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
Libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 6 do 60 cm