Climastyren® je foukaný grafitový polystyren. Climastyren® využívá poslední poznatky nanotechnologie pro praktické a profesionální zateplení konstrukcí. Pěnové perličky mají z výroby uzavřenou strukturu a tím vzniká speciální nenasákavý produkt. Tato izolace je tak vhodná i do vlhkých prostor. Díky velmi nízkému součiniteli tepelné vodivosti (λ = 0,034 W/m.K) má Climastyren® velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Zrnitost čoček se pohybuje od 2 do 4 mm. Tato izolace je oproti běžně dostupným deskovým polystyrenům difuzně otevřená (µ = 2 – 5). Třída reakce na oheň je E. Tento speciální polystyren se používá pro zateplení dutin podlah nad zeminou, stropů, podhledů, podkroví, střech, stěn a příček. Díky velmi nízké objemové hmotnosti 11 – 14 kg/m3 je možné Climastyren® použít i u staticky náročných konstrukcí. Aplikace probíhá otvorem o minimální velikosti a zároveň zajišťuje dokonalé vyplnění dutiny


Nenasákavý a difuzně otevřený polystyren
Velmi dobré tepelně technické vlastnosti ( D = 0,034 W/m.K)
Velmi nízká objemová hmotnost
Jednoduchá zpracovatelnost
Dlouhá životnost
Ekologická a zdravotní nezávadnost.